​Σίτες παντός τύπου

Επειδή η απειλή παρέμβασης στον χώρο μας δεν γίνεται μόνο από τον ανθρώπινο παράγοντα, αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση σίτας σε όλο τον χώρο σας για να προστατεύεστε και από τα ΕΝΤΟΜΑ!

Επίσης αναλαμβάνουμε την επισκευή και αντικατάσταση κάθε τύπου σίτας.